חיפוש
  • j law

העובד לשעבר ישלם למעבידתו למעלה מחצי מיליון ש"ח, פיצוי יומי

פרסום ראשון: בבית משפט השלום בחיפה קיבלה השופטת יפעת מישורי את תביעת קרן אהרנסון, ופסקה כי דוד נחום, עובד לשעבר של הקרן, יחויב בפיצוי יומי המסתכם בכחצי מיליון שקל. זאת, מאחר שלאחר שפוטר מעבודתו סירב להתפנות במשך יותר מחמש שנים מדירה שהועמדה לשימושו בחוות אהרנסון בעתלית. קרן אהרנסון הוציאה יותר מ 2- מיליון ש"ח כדי לפנותו מהחווה.

לשעבר של הקרן, יחויב בפיצוי יומי המסתכם בכחצי מיליון שקל. זאת, מאחר שלאחר שפוטר מעבודתו סירב להתפנות במשך יותר מחמש שנים מדירה שהועמדה לשימושו בחוות הנסיונות של אהרן אהרנסון בעתלית .קרן אהרנסון הוציאה יותר מ 2- מיליון ש"ח כדי לפנותו מהחווה.

דוד נחום הועסק משנת 1978 ועד לשנת 2002 ע"י קרן אהרונסון , אשר הינה בעלת" חוות אהרונסון "ב עתלית ומפעילה מוזיאון למורשת חברי מחתרת ניל"י במושבה זכרון יעקב .משנת 1960הפעילה קרן אהרונסון את החווה יחד עם משרד החינוך כמחנה הגדול ביותר עבור מועצת תנועות הנוער בישראל. בין אם היתה זו הבטחתה בע"פ של רבקה אהרנסון ז"ל שהפקידה בידיהם את תחזוק וניהול החווה כפי שטען דוד נחום ובין אם לא, בהתאם להסכמים שנחתמו מאוחר יותר בין הצדדים, נקבע כי לנחום תהיה האפשרות להתגורר בחווה במשך תקופת עבודתו בה, אך במידה ויידרש על ידי הקרן לפנותה מסיבה כזו או אחרת ולא יעשה כן תוך 30 יום מיום מתן הודעת הפינוי, יחויב בתשלום פיצויים מוסכמים בסך של 250 שקל עבור כל יום ששהה בנכס שלא כדין.

ביולי 2002 פיטרה הקרן את דוד נחום ודרשה כי יפנה תוך 30 יום את הנכס. בפועל פינתה משפחת נחום את החווה רק 6 שנים מאוחר יותר, ורק לאחר החלטה של בית המשפט העליון. במהלך כל אותן שנים, ניהלה הקרן באמצעות עו"ד יוסף ישורון קרב משפטי כנגד דוד נחום וזכתה בהחלטה כי עליו לפנות תוך 6 חדשים. גם להחלטה זו לא צייתה משפחת נחום.

המועד האחרון לפינוי נקבע ל30- באוקטובר, 2008. אותו יום חנך אהוד אולמרט ,ראש הממשלה דאז, את" גן אהוד "לצד השטחים החקלאיים של אבישי אפרתי, יו"ר קרן אהרנסון, ערב מלאת שנה לנפילתו של בנו, הלוחם אהוד אפרתי ז"ל. למחרת התקיימה אזכרתו בבית העלמין של זכרון יעקב .באישון הלילה שבין שני האירועים, פינתה חברת אבטחה מטעם קרן אהרנסון את משפחת נחום ממתחם חוות אהרנסון בעתלית אל מחוץ לגדר, וריתכה את השערים. כוחות משטרה ומשמר הגבול הוזעקו, והמאבטחים אף נאלצו לשהות ימים ארוכים במקום כדי להבטיח כי נסיונות המשפחה שהקימה מאהל לצד אחת הכניסות, לא תחזור ותפלוש לחווה" . (נמשך הקרב על חוות הנסיונות של אהרן אהרנסון ,"מגזין . המושבות, 9 לנובמבר, 2008).

יו"ר הקרן ,אבישי אפרתי, אמר אז למגזין המושבות" :מר נחום פוטר מסיבה רגישה ולמרות זאת סרב להתפנות מהחווה ואף גידר אותה. אנחנו כבר במגעים עם הקק"ל להחזיר את החווה לשימוש תנועות הנוער. נחזיק את אנשי האבטחה במקום ככל שיידרש".

במקביל, לאחר שניתן פסק הדין של ביהמ"ש העליון ולאחר שדוד נחום לא ציית לו, הגישה הקרן תביעה נוספת כנגדו בדרישה שיפצה אותה על השנים בהם שהה בנכס שלא כדין וגרם לה עקב כך מה שנטען כי היו נזקים כלכליים כבדים. נחום, מצידו, טען כי סכום הפיצוי המוסכם אשר נתבע על ידי הקרן לא סביר וכי יש להעמידו על סכום מינימאלי. כמו כן טען כי במהלך 30 השנים בהם התגורר בחווה, ביצע בה השקעות מרובות ועל כן יש לפצותו.

אבל בבית משפט השלום בחיפה קבעה בראשית מרץ השופטת יפעת מישורי כי" הנטל להראות כי הפיצוי המוסכם נעדר כל יחס סביר לנזק אותו צפו הצדדים בעת כריתת ההסכם, מוטל על הטוען זאת, ולא די לצורך כך בטענות סתמיות. יש להראות על יסוד הראיות כי אכן הפיצוי נעדר כל יחס סביר לנזק פרט אולי למקרה נדיר בו העדר סבירות כלשהי כאמור בולט על פני הדברים ולעין כל ."נחום לא הצליח להוכיח כי סכום הפיצוי המוסכם אינו סביר. כמו כן קבעה השופטת כי בהתחשב במהותו של הנכס ובפוטנציאל ההכנסה מהביקורים וההדרכות בחווה אשר נמנע מן התובעת בכל אותן שנים בהם שהה הנתבע שלא כדין בנכס, הסכום שנתבע על ידי התובעת הינו סביר .

בנוסף, התרשם בית המשפט כי לקרן אהרנסון נגרמו הפסדים כבדים עקב הסגת הגבול של העובד לשעבר דוד נחום, ביניהם העדר האפשרות להמשיך את פעילות תנועות הנוער בחווה, הוצאות בגין הליכים משפטיים מרובים שננקטו על ידי קרן אהרנסון כנגדו ובנוסף הוצאות כבדות בגין שכירת מאבטחים אשר נשכרו על מנת למנוע מן הנתבע לחזור לחווה לאחר הפינוי .

בנוגע לטענותיו של דוד נחום בדבר השקעות שביצע בחווה קבע בית המשפט כי הוא לא הוכיח את טענותיו במידה הנדרשת בדין האזרחי. נחום ביקש כי יפצו אותו על גדר שלטענתו הקים בחווה על חשבונו אך ע"פ הראיות שהובאו בפני בית המשפט, פיצוי שכזה כבר ניתן לו במסגרת הליך משפטי מוקדם שהתקיים. בנוגע לטענות בדבר השקעות נוספות שביצע הנתבע בנכס, בית המשפט קבע כי לא הובאו כל ראיות או קבלות אשר יעידו על כך. כמו כן קבעה השופטת כי אין להתחשב בתצהיר שהוגש על שמאי מטעמו של דוד נחום, מאחר וזה התגלה כלא אמין כאשר הודה כי התצהיר שעליו חתם, הוכתב לו על ידי נחום עצמו .

"בתחילת ההשתלטות שלו הזהרתי אותו כי יפסיד ,"אומר אבישי אפרתי, יו"ר קרן אהרנסון לאחר פסק הדין" ,לקח כמה שנים טובות. החוק ניצח. בקרוב שוב נוכל להכריז על דברים יפים שייקרו בחוות אהרנסון לטובת הציבור בכלל ותנועות הנוער בפרט."

בנוסף לסכום הפיצוי שקבע ביהמ"ש, חויב העובד לשעבר דוד נחום לשלם לקרן אהרנסון את הוצאות המשפט ועוד שכ"ט עו"ד בגובה של 30 אלף ש"ח + מע"מ. את דוד נחום ייצג עו"ד יואל גולדברג.52 צפיות0 תגובות