חיפוש
  • j law

נסגרו המכרזים לתפקיד יו"ר ועדת ערר מחוזית

בתחילת השבוע נסגרו המכרזים לשני התפקידים המרכזיים ביותר בתחום התכנון והבנייה באזור חיפה והצפון. מנהל התכנון סיים את פעילות ועדות האיתור במכרזים לתפקיד יו"ר ועדת הערר המחוזית לתכנון ולבנייה ולפקיד יו"ר ועדת רכס הכרמל ואצבע הגליל.


צפייה 10 תגובות