Search
  • j law

מקלטים משותפים רבים לא ערוכים לזמן חירום

רבים מהמקלטים הנמצאים בבנייני מגורים משותפים בעיר אינם מוכנים לקלוט את דיירי הבניין בעת חירום. על דיירי הבית לדעת כי המקלט משמש אך ורק להגנת הדיירים ושייך לכולם, ללא קשר להיותם שוכרים או בעלי דירות, וללא קשר למשך מגוריהם בבניין.


0 views
callbar.png
facebookbar.png
callbar.png
facebookbar.png
mailbar.png

טל: 04-6407030

סניף סח'נין:

רח'-אלגליל 191

(מול העירייה)

צרו איתנו קשר

04-8556633

04-8556634

יוסף ישורון ושות׳ עורכי דין ונוטריון

פל-ים 5 ת. ד. 2233 חיפה 3102101

mail@j-law.co.il

יוסף ישורון ושות' - עו"ד ונוטריון www.j-law.co.il© כל הזכויות שמורות