חיפוש
  • j law

מקלטים משותפים רבים לא ערוכים לזמן חירום

רבים מהמקלטים הנמצאים בבנייני מגורים משותפים בעיר אינם מוכנים לקלוט את דיירי הבניין בעת חירום. על דיירי הבית לדעת כי המקלט משמש אך ורק להגנת הדיירים ושייך לכולם, ללא קשר להיותם שוכרים או בעלי דירות, וללא קשר למשך מגוריהם בבניין.


צפייה 10 תגובות