Search
  • j law

המחיר האמיתי של דירות מפוצלות

החלטת שר הפנים אלי ישי לאשר חוקית פיצול דירות מגורים בישראל תשפיע גם על ערי הלווין של תל אביב, אך בעיקר על העיר הגדולה עצמה. עד עתה, פיצול דירות שנעשה בהיקפים גבוהים בערים הגדולות, היה לא חוקי ופעמים רבות גרר סנקציות מטעם הרשות המקומית, כמו קנס גבוה למפצל וחיוב בחזרת המצב לקדמותו. התקנה שעליה חתם השר ישי תהיה תקפה לשלוש שנים (עם אופציה להארכה) ולפיה יתאפשר פיצול דירות בכל רחבי הארץ ולא רק באזורים מבוקשים וצפופים


2 views
callbar.png
facebookbar.png
callbar.png
facebookbar.png
mailbar.png

טל: 04-6407030

סניף סח'נין:

רח'-אלגליל 191

(מול העירייה)

צרו איתנו קשר

04-8556633

04-8556634

יוסף ישורון ושות׳ עורכי דין ונוטריון

פל-ים 5 ת. ד. 2233 חיפה 3102101

mail@j-law.co.il

יוסף ישורון ושות' - עו"ד ונוטריון www.j-law.co.il© כל הזכויות שמורות