חיפוש
  • j law

אין להטיל סייגים בארנונה על נכס שלא ראוי לשימוש

השופט אברהם אליקים מבית המשפט המחוזי בחיפה קבע בפסק דין עקרוני כי אין להטיל מגבלות וסייגים לתקופת הפטור מארנונה על בניין שלא ראוי לשימוש בתחומי מועצות אזוריות, כל זמן שהצו במועצות לא תוקן על ידי שר הפנים כמו בצו פקודת העיריות.


צפייה 10 תגובות