דיני הגנת הסביבה

מחלקת הגנת הסביבה במשרד יוסף ישורון ושות', בניהולו של עו"ד אורן כ"ץ, היא מחלקה ייחודית בשוק עורכי הדין בישראל, שהעניקה בשנים האחרונות שירות וליווי משפטי בלעדי למשרד להגנת הסביבה, המהווה את גוף האכיפה המרכזי והעיקרי בארץ. 

    

המשרד להגנת הסביבה מתווה את המדיניות הסביבתית, מקדם חקיקה בנושא ומעניק את המסגרת הקיימת כיום בתחום. לאור הניסיון של מחלקת הגנת הסביבה, ניתן לציין כי משרדנו שותף למגוון נושאים והליכים שאיננו מצוי בכל משרד המייצג לקוחות בתחום זה.

 

משרדנו ייצג את המשרד במגוון נושאים סביבתיים - לרבות ליטיגציה סביבתית - בהיקף של מאות תיקים משפטיים. המשרד הוביל תיקים משמעותיים ועקרוניים בתחום המשפט הסביבתי, ומקדם שינויים סביבתיים וחברתיים כאחד, כחלק מעשייה משפטית זו. משרדנו בעל ניסיון בייצוג בהליכים פליליים, וכן בהליכי אכיפה מנהליים בתחום הגנת הסביבה, לצד המשפט הפרטי. כך פיתח המשרד מומחיות במגוון רחב של תחומים סביבתיים, לרבות זיהום אויר, זיהום קרקע, זיהום מים וים, טיפול בחומרים מסוכנים, נושאי תכנון ובנייה, מטרדי רעש וריח ועוד.

 

כיום עומד נסיונו העשיר של המשרד בתחום הגנת הסביבה, לרשות לקוחותיו.