אנו מאמינים בכוחנו מבלי להתפאר בו.
אנו מכבדים אותו אצל אחרים,
בלי לפחד ממנו.

תומס ג'פרסון