משרד עו"ד יוסף ישורון

Articles

משפט מנהלי

 

שנים רבות טרם חקיקתו של חוק בית משפט לעניינים מנהליים, התש"ס-2000, והקמתם של בתיהמ"ש לעניינים מנהליים, כבר התמחה משרד עו"ד ישורון בעניינים מנהליים, שנדונו אז בבתיהמ"ש השונים, לרבות בבג"צ.

 

כיום, עוסק המשרד – לפי דרישת לקוחותיו – בעניינים רבים הנוגעים לתחום המנהלי, לרבות: ארנונה והיטלים, תכנון ובניה, מכרזים, רשויות מקומיות, רישוי עסקים ועוד כהנה וכהנה.

 

לעורכי הדין במשרד ניסיון רב בתחום המשפט המנהלי, לרבות מפעילותם בתחום הליווי המשפטי לרשויות מקומיות, לחברות עירוניות ולגופים ציבוריים. כמו כן, פועל המשרד בייצוג לקוחות עסקיים ופרטיים בעתירות מנהליות מול גופי השלטון השונים - עתירות המתבררות כיום בבתי המשפט המחוזיים, היושבים כבתי משפט לעניינים מנהליים - וכן בעתירות לבג"צ.

 

אחד מהשותפים במשרד שימש כיועץ המשפטי של אחת מוועדות הערר (ארנונה) הפועלת באחת מהרשויות המקומיות הגדולות באיזור חיפה, וכן כסגן יו"ר צוות המיסוי המוניציפלי של לשכת עוה"ד בישראל וכחבר (ומייסד) צוות המיסוי המוניציפלי בוועד מחוז חיפה של לשכת עוה"ד.

 

שניים מהשותפים במשרד משמשים כחברי הוועדה לעניינים מנהליים תכנון ובנייה בוועד מחוז חיפה של לשכת עוה"ד.