משרד עו"ד יוסף ישורון

Articles

ליטיגציה

 

גולת הכותרת של פעילות משרד יוסף ישורון ושות', שעליה גאוותו, הינה ייצוג לקוחותיו בפני בתי המשפט השונים, כמו גם בפני ערכאות מנהליות, ביצועיות ומעין-שיפוטיות.

 

המשרד ועורכי הדין רשמו, במהלך שנות פעילותם, הצלחות משמעותיות וקביעת תקדימים משפטיים בנושאים שהגיעו גם לדיונים בבית המשפט העליון ובבג"צ.

 

ההופעות בבתי המשפט השונים נגעו לכל מגוון הפעילות בתחומים המשפטיים השונים, ועורכי הדין במשרד נבחרו, בין היתר, לייצג את היועהמ"ש לממשלה בהליכים אזרחיים ופליליים שונים.

 

בין השותפים במשרד נמצא בעל הרשאה מהפרקליטות הצבאית לשמש כסניגור צבאי, וכן שותף נוסף שהוא בוגר ההשתלמות של עורכי-דין המועמדים לשפיטה ובעל הכרה כ-"מועמד ראוי לכהונה שיפוטית".