משרד עו"ד יוסף ישורון

Articles

בנקאות וגביית חובות

מאז שנת 1965 ועד לשנת 2004, שימש משרד יוסף ישורון ושות' כעוה"ד המרכזי של בנק דיסקונט לישראל, במרחב חיפה והצפון.

 

לטיפולו של המשרד נמסרו הייעוץ המשפטי השוטף בכל הנוגע לפעולה כנגד חייבים, כינוסי נכסים והסדרים פיננסיים מול לקוחות שהופנו על ידי הבנק לטיפול המשרד.

 

כיום, מייצג המשרד את בנק הפועלים, בנק לאומי, הבנק הבינ"ל הראשון ובנק לאומי למשכנתאות.

 

הידע והניסיון רב השנים שנצבר במשרד – בצירוף הנסיון השוטף כעו"ד המיצגים מוסדות בנקאיים ראשונים במעלה גם כיום - עומד כיום לרשות לקוחות המשרד לצורך קבלת מימון, השקעות והלוואות אל מול כלל הגורמים הפועלים בשוק הבנקאות בישראל, תוך היכרות ישירה מעמיקה ויסודית של חוקי הבנקאות, וכן של המגבלות והכללים שבהם פועלים הגופים הבנקאיים בישראל.

 

במשרד פועלת מחלקת הוצל"פ גדולה ויעילה, העוסקת בגביית חובות עבור לקוחות המשרד, ובעיקר – עבור מוסדות בנקאיים, חברות ביטוח וגופים עסקיים.

 

עיסוקו המתמיד של המשרד בתחום זה – בצד שיעורי ההצלחה המרשימים שלו עבור לקוחותיו – הביאו להכללתו, בשנת 2012, ברשימת המשרדים המובילים בתחום זה, שנערכה ע"י BDI.