משרד עו"ד יוסף ישורון

Articles

הגנת הסביבה

 

משרד יוסף ישורון ושות' נבחר ע"י המשרד להגנת הסביבה לייצגו בהליכים פליליים ומעין- פליליים הנוגעים לדיני הגנת הסביבה.

 

לכל השותפים במשרד יפוי כח לייצג את היועהמ"ש לממשלה בהליכים פליליים הנוגעים לדיני הגנת הסביבה, רישוי עסקים וכיו"ב.

 

במסגרת זו, מטפל המשרד בתביעות משפטיות ובכתבי אישום בעלי חשיבות ציבורית סביבתית עקרונית.

 

עד כה, הגישו עוה"ד במשרד עשרות כתבי אישום כנגד עבריינים סביבתיים, והם פועלים – ע"פ הנחיות המשרד להגנת הסביבה - כנגד אזרחים, חברות ורשויות מקומיות בענייני ים וחופים, זיהום מים, שפכים, השלכת פסולת, אתרים פיראטיים לסילוק אשפה ותחנות מעבר לא-מוסדרות.

 

עוה"ד ממשרד יוסף ישורון ושות' ייצגו – ומוסיפים לייצג – את המשרד להגנת הסביבה בכל הערכאות, והעמדות בהן נקטו – לפי הנחיות המשרד – אושרו גם ע"י ביהמ"ש העליון.